Проблемні завдання

Проблемні завдання закладу у 2020-2021 навчальному році

1. «Формування готовності вихованців до професійного самовизначення на гуртках центру» шляхом:

- підвищення активності вихованців до занять в гуртках;

- залучення гуртківців до участі у конкурсах, виставках, змаганнях;

- визначення профільних нахилів, інтересів, здібностей;

- розвитку та формування спеціальних здібностей вихованців гуртків.

-

2. «Виховання патріотичних почуттів, національної самосвідомості та громадянської позиції гуртків» через:

- пошук нових підходів, форм та методів впровадження національно-патріотичного виховання на сучасному етапі;

- організацію інформаційного забезпечення;

- розробку методичного забезпечення;

- створення ефективної виховної системи закладу;

- активне залучення вихованців до різноманітних заходів національно-патріотичного спрямування.