Технічний дизайн "Гармонія"

На заняттях діти вивчають основи образотворчої грамоти: будову пропорцій, форми предметів, тони, світло та тінь, співвідношення кольорів. Знайомляться з основами дизайну, оволодівають знаннями у сфері сучасної техніки й технологій, поняттями проектування та виготовлення макетів і моделей.

В гуртку займаються діти віком від 6 до 12 років.

Керівники – Пильнєв Сергій Іванович, Шматкова Марина ОлексіївнаCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image