Науково-дослідницька діяльність "Юний дослідник"

Основною метою гуртка є сприяння творчому й інтелектуальному розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи.


Основними завданнями курсу є:

• ознайомити з принципами і правилами організації дослідницької діяльності;

• сформувати поняття про науково-дослідницьку діяльність та її основні етапи;

• сформувати навички з визначення теми і проблеми дослідження, формулювання мети, завдань дослідження;

• ознайомити з основними методами дослідження;

• розвивати вміння планувати й організовувати свою науково-дослідницьку діяльність;

• ознайомити з основними принципами роботи з науковою літературою;

• ознайомити з правилами оформлення та представлення роботи.

Керівник - Нагаєва Лідія Михайлівна