Комп'ютерна графіка та дизайн

Навчаючись у гуртку вихованці зможуть засвоїти теоретичну базу знань:

 • знайомство з різними видами мистецтва;

 • ознайомлення з графічним дизайном, як самостійним видом образотворчого мистецтва;

 • ознайомлення з логікою побудови композиції і колірною гармонією;

 • ознайомлення з основними галузями застосування комп'ютерної графіки;

 • історія та значення дизайну; характеристика робіт відомих митців у галузях графіки, дизайну, Web-дизайну, кіно, телебачення;

 • роль мистецтва в сучасних засобах масової комунікації (газети, мультиплікація, телебачення);

 • засоби художньої виразності різних видів мистецтв;

 • уявлення про сучасні комп'ютерні технології;

 • знання відносно загальних принципів постановки та розв'язування прикладних задач за допомогою нових комп'ютерних технологій.

До практичних навичок відносяться:

 • вміння створювати елементарні графічні об'єкти;

 • створення графічних композицій;

 • формування навичок роботи з комп'ютерними програмами обробки графіки;

 • ознайомлення з основними галузями застосування комп'ютерної графіки;

 • знайомство із стандартним редактором растрових зображень Paint, системою Adobe Photoshop, а також програмою обробки векторної графіки Corel DRAW.


Керівник гуртка :

Списовський Андрій Вадимович